Pohjoiset Keskustanuoret: Sähköautot eivät ole vielä tätä päivää

28/01/2019 Off By Marjut

Vihreät nuoret  ovat linjanneet, että Suomen on luovuttava polttomoottoreista vuoteen 2027 mennessä. Myös SDP linjasi ilmasto-ohjelmassaan polttomoottoreita koskevaa kieltoa, sekä 750 000 sähköauton tavoitetta pikaisella aikataululla. Määrä on jopa 80 000 enemmän kuin liikenne- ja viestintäministeriön joulukuussa asetettu tavoite. SDPn 750 000 sähköautoa käyttäisi noin 8TWh sähköä vuodessa, vertailun vuoksi pelkkä Suomen tuulivoimalla tuotettu sähkö tuottaa noin 4,8TWh:n verran sähköä.

Keskustanuoret näkevät tämän kuoliniskuna pohjoiselle Suomelle. Sähköautot eivät tällä hetkellä ole aidosti jokaisen saavutettavissa korkean hinnoittelunsa vuoksi, jonka lisäksi niiden vaatima infrastruktuuri on etenkin pohjoisessa täysin puutteellisella tasolla. Lisäksi sähköautojen akkujen kylmänkesto ei ole riittävän korkealla tasolla, jotta ne olisivat toimiva vaihtoehto Pohjois-Suomen kylmissä olosuhteissa. Suurten välimatkojen maakunnissa kaavailtu uudistus ajaisi lukuisat yksilöt vaikeiden valintojen äärelle: irrotatko juuresi ja muutat pakon sanelemana kaupunkiin vai sopeudutko elämään kotisi vankina ilman tarvittavia kulkemisen keinoja. Joukkoliikenne on maakunnissa edelleen vajaa, joten oman auton käyttö on välttämätön.

Me Keskustanuoret kysymmekin, minne on unohtunut keskustelu biokaasulla ja biopolttoaineilla kulkevista autoista? Ensinnäkin matalampi hintataso tuo biokaasulla ja -polttoaineilla toimivat autot useampien saataville. Toki myös sähköautoilun kustannusten laskusta puhutaan, mutta on muistettava, että tutkimus- ja  kehitystyö on yhä jatkuvaa ja sen kustannukset tullaan sisällyttämään kuluttajahintoihin myös jatkossa. Biopolttoaineilla toimiva liikenne tarjoaa kohtuullisen ja puhtaamman välivaiheen liikkumiskeinon, kun siirrymme päämäärätietoisesti kohti sähköautoilua. Siihen mennessä täytyy ratkaista infrastruktuuria, kalustoa ja saavutettavuutta koskevat ongelmat. Me näemme, että nämä ongelmat on mahdollista ratkaista pidemmällä aikavälillä, mutta kahdeksassa vuodessa aika kävisi auttamatta vähiin.

Ilmastonmuutosta vastaan käytävä taistelu vaatii konkreettisia toimia ja jaamme SDP:n, sekä Vihreiden nuorten kanssa epäilemättä yhteisiä vihreitä arvoja. Meille vihreys tarkoittaa kuitenkin luonnon ja siellä toimivan ihmisen sujuvaa yhteensovittamista. Polttomoottoreista luopuminen vuoteen 2027 mennessä tarkoittaisi kuitenkin etenkin pohjoisen ihmisten todellista unohtamista!

 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, Marjut Lehtonen pj.

Kainuun Keskustanuoret, Tommi Anttalainen vpj.

Lapin Keskustanuoret, Ari-Veikko Puska vpj.