Perheiden palvelut perheiden ehdoilla

26/05/2021 Off By Marjut

Puhelin tuuttaa tyhjää, kukaan ei vastaa eikä soita takaisin. Olisi kiire neuvolaan, mutta perhetyöntekijää ei näy eikä kuulu. Apua pyydetään naapurista tai lähipiiristä, onneksi sitä usein myös saadaan. Voisiko avun saaminen perheiden palveluiden kautta olla enää yhtään vaikeampaa? Puhelinrumba on loputon.

Monet perheet tarvitsevat apua arkeensa, siihen että saisi edes arkisen kauppareissun tehtyä. Tällä hetkellä perheet eivät saa riittävästi tukea ja apua arkeensa. Työntekijät vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja työ on vaativaa ja raskasta. On perheitä, jotka tarvitsevat tukea enemmän ja sitten on perheitä joiden avun tarve on satunnaista, mutta sitäkin tärkeämpää.

Miten auttaa erilaisia perheitä kun tarpeet ovat niin erilaisia? Olen mielessäni pähkäillyt mallia, jossa meillä olisi niin sanotusti kahden tyylistä perhetyöntekijää. Kevyemmässä mallissa perhetyöntekijä auttaisi perheitä, joiden avun tarve olisi satunnaista. Hänen kanssaan voitaisiin etukäteen sopia, milloin hän voisi tulla perheen luokse. Esimerkiksi juuri toisen lapsen neuvolakäyntiä varten. Kevyt perhetyöntekijänä voisi toimia henkilö, joka olisi valmis auttamaan perheitä silloin tällöin. Hän voisi olla esimerkiksi samalla kylällä asuva aikuinen, joka voisi tehdä tällaista työtä vaikka oman työnsä lisäksi. Niin sanotussa raskaassa mallissa, perhetyöntekijä voisi keskittyä tiettyihin perheisiin, joissa avun tarve on kokonaisvaltaisempaa. Näin voitaisiin saada apua tarvitsevaan perheeseen pysyvämpi aikuinen, jolla on aikaa paneutua perheen tarpeisiin.

Näen, että meidän tulee kehittää perheiden palveluita jatkossa. Kotikaupunkimme ei ole houkutteleva lapsiperheille, jos meillä ei ole heille tarjota tukea ja apua. Meillä on olemassa malli perhetyölle, mutta näen että sitä olisi syytä hieman uudistaa tai ainakin kokeilla jotain uutta. On myös taloudellisesti halvempaa ja helpompaa panostaa ennaltaehkäisevään työhön kuin sammutellaan niin sanottuja tulipaloja.

Olisiko tässä mallissa ideaa?