Nuorisovaltuuston roolia vahvistettava

15/02/2021 Off By Marjut

Oulaisten kaupungilla on jo pitkään toiminut nuorisovaltuusto ja sen toiminta on ollut aktiivista vuosien aikana. Oulainen on ollut nuorisovaltuustoon liittyvissä asioissa  edelläkävijä. Minäkin, Oulaisten nuorisovaltuuston kasvatti, sain oppini ja innon vaikuttamiseen juuri nuorisovaltuuston kautta. Kun pääsin mukaan lautakunnan toimintaan opin paljon siitä, miten tämä meidän kaupunki oikein toimii. Vaikka vuosia sitten olimme Oulaisissa muita edellä, olemme nyt nuorten osallisuudessa pahasti jäljessä. 

Kuntalain 26§ssä todetaan seuraavaa: “Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” (Kuntalaki, 26§, 2015). Suomen nuorisovaltuustojen liiton selvityksen (2019) mukaan 56%lla nuorisovaltuustoista on edustus kunnanvaltuustossa ja aloite-oikeus löytyy jopa 68%lla. Oulaisissa vastaavanlaisia oikeuksia ei nuorisovaltuustolla vielä ole. Pitäisikö olla? Kyllä pitäisi.

Miksi nuoret sitten ansaitsisivat edellä mainitut oikeudet? Alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa, eikä täten vaalikelpoisuuttakaan. He eivät myöskään voi äänestää valtuustoon oman ikäryhmänsä edustajaa. Oulaisissa nuorisovaltuustolle määritellään vuosittain budjetti, jonka nuoret saavat käyttää hyväksi katsomallaan tavalla. Lisäksi nuorilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkimme lautakunnissa. Nuoria ja heidän mielipiteitään tulee kuulla enemmän kaupungin päätöksenteossa. Nuorilla on paljon sanottavaa kaupunkimme toimintaan ja halua kehittää kotipaikkakuntaa. On olemassa myös useita tutkimuksia, joiden mukaan osallisuuden kokemuksen kautta nuori sitoutuu omaan kotipaikkakuntaansa paremmin.

“Nuorissa on tulevaisuus”, näinhän me aina toteamme. Kuten tiedämme, nuoret ovat jo täällä. He ovat tämän päivän päättäjiä, joille tulee antaa mahdollisuus kehittää Oulaisten kaupunkia.

Lähteet
Kuntalaki 410/2015, 26§ Nuorisovaltuusto
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto – Nuva ry, nuorisovaltuustoselvitys 2019 https://static1.squarespace.com/static/52d3ccd7e4b0d1fda0b2e96c/t/5d83710b4110f1752a048029/1568895250166/nuorisovaltuustoselvitys2019_raportti.pdf