Muuta maalle, työllistyt ja saat opintolainasi anteeksi.

15/02/2021 Off By Marjut

Valtiosääntöasiantuntija Tuomas Ojanen arvioi (9.2.2021), että työllisyyttä sekä elinkeinotoimintaa voitaisiin edistää harvaan asutuilla alueilla muun muassa taloudellisin keinoin ja verohuojennuksin. Ojasen mukaan harvaan asutuille seuduille muuttavat voisivat saada verohuojennuksia palkasta tai vaikkapa opintolainan takaisinmaksusta.

Meitä kirjoittajia lämmittää Ojasen arviossa ennen kaikkea se, että harvaan asutulle maaseudulle, eli maalle töihin muuttavat saisivat opintolainaansa anteeksi vuosittain jopa 2600 euron arvosta. Toki lainan korot tulee velallisen maksaa itse. Kun asukas on asunut maaseudulla riittävän kauan, laina pyyhkiytyisi pois. Esitys on mielestämme erinomainen. Otetaan esimerkki:  Eveliina on juuri valmistunut luokanopettaja, jolla on opintolainaa noin 18 000e. Hän haluaa muuttaa maaseudulle takaisin kotikuntaansa, jossa hänellä on perhe sekä ystäviä. Esitetyn opintolainan takaisinmaksu tarkoittaisi Eveliinan kohdalla sitä, että hän on kuitannut opintolainansa noin seitsemän vuoden aikana. Toki hän maksaa opintolainansa korot, mutta se on pieni summa verrattuna koko opintolainaan. 

Seitsemän vuoden aikana Eveliina on edistänyt asuinkuntansa elinvoimaisuutta, työskentelemällä paikkakunnalla, hyödyntämällä paikkakunnan palveluita ja tukemalla paikallisia yrityksiä. Lisäksi hän on kuuliaisesti maksanut veronsa kuntaan. Kuten tiedämme, harvaan asutulla maaseudulla on huutava pula osaavasta työvoimasta. Samalla suurien kaupunkien työpaikkoja jonotetaan kilvan. Esimerkiksi juuri pätevien opettajien saaminen maaseudulle on haastavaa.

Näemme, että opintolainan hyvitysmallilla on myös laajempia yhdenvertaisuutta lisääviä vaikutuksia. Koulutettujen osaajien työllistyminen syrjemmille seuduille tasaa karuja alueiden välisiä koulutuseroja ja turvaa laadukkaat palvelut lähietäisyydellä jokaiselle suomalaiselle myös jatkossa.

Marjut Lehtonen
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta vpj.
Eveliina Leskelä
Keskustaopiskelijat KOL, pj.

Julkaistu Kalevassa 15.2.2021