Millainen on vahva ja hyvä johtaja?

06/03/2021 Off By Marjut

Tässä viime aikoina on tullut täytettyä useampikin vaalikone. Yhdessä koneessa oli väite: ”Politiikassa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka panevat asiat kuntoon ilman kompromisseja”. Väitteen vaihtoehtoina ovat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. Koska väite on hyvin monisyinen haluan avata omia ajatuksiani teille myös tätä kautta.

Olen väitteen kanssa täysin eri mieltä, miksi? Väitteessä on mielestäni totta se, että politiikassa tarvitaan vahvoja johtajia. Vahva johtaja on mielestäni kuitenkin sellainen, joka kuuntelee ja arvostaa muita. Vahva johtaja tukee sekä kannustaa johdettaviaan ja arvostaa toista silloinkin kun on asiasta eri mieltä. Ilman kompromisseja kuntaa ei voida johtaa. Kuitenkin rohkeita päätöksiä tulee osata tehdä, mutta niihin tulee päätyä yhteisen keskustelun kautta.

On totta, ettei kaikkia päätöksiä välttämättä saada tehtyä yhteisymmärryksessä. Silloin vahva johtaja osaa ottaa paikkansa ja tehdä päätöksiä. Kuitenkaan ilman minkäänlaisia kompromisseja päätöksiä ei voida tehdä.

Politiikka on ennen kaikkea yhteistyötä, joka edellyttää halua ajatella ja toimia yhdessä. Yhteistyö edellyttää uskoa, että yhteistyön kautta syntyy enemmän kuin yksin yrittämällä tai vastakkain asettumalla. Yhteistyössä ei voita vahvin osapuoli, vaan viisain ratkaisu syntyy yhteisen ajattelun kautta. Tarvitaan yhteinen tavoite, jonka kaikki osapuolet kokevat merkitykselliseksi ja jota kohti päästäksemme jokainen on valmis tekemään töitä. Vahva johtaja on mielestäni sellainen, joka johtaa muiden rinnalla, mutta menee tarvittaessa eturiviin.

Olen ehdolla kuntavaaleissa siksi, että näen Oulaisten kaupungin tulevaisuuden valoisana. Toivon, että tätä tulevaisuuden kuvaa Oulaisista ajavat myös muut ehdokkaat.