Marjut Keskustanaisten varapuheenjohtajaksi

17/06/2021 Off By Marjut

Meidän Marjut
Olen Marjut Lehtonen, 27 -vuotias nainen Oulaisista Pohjois-Pohjanmaalta. Olen syntynyt elokuussa 1993 Oulaisissa, jossa minulla on syvät juuret. Minulla on juuria myös menetetyssä Karjalassa. Olen opiskellut Oulun yliopistossa erityisluokanopettajaksi ja siten asunut muutamia vuosia Oulussa. Käväisin töissä Oulun kaupungilla Nuorten politiikkakoulu -hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää lasten ja nuorten demokratiataitoja. On tärkeää, että demokratiasta ja politiikasta uskalletaan puhua ja tuoda vaikeitakin asioita yhteiseen pöytään jo varhaiskasvatuksessa. Nykyisellään olen palannut kotiin Oulaisiin ja toimin kotipaikkakunnallani erityisluokanopettajana.

Minulle on tärkeää, että olen saanut kasvaa maalla. Kasvaminen monipuolisessa ympäristössä on opettanut minulle työn tekemisen merkityksen. Oman innostuksen ja läheisiltä saadun kannustuksen kautta olen lähtenyt mukaan erilaisiin järjestöihin. Niin puolueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Minulle tuttuja järjestöjä ovat muun muassa Keskustanuoret, Keskustaopiskelijat, 4H ja SPR sekä erilaiset urheiluseurat. Järjestötyö antoi minulle eväät ja arvot lähteä vaikuttamaan myös yhteiskunnallisella tasolla. Tällä hetkellä olen Oulaisten kaupunginvaltuutettu sekä Pohjois-Pohjanmaan Keskustan varapuheenjohtaja. 

Keskustanaiset tarvitsevat…
Vaikka Suomi on maailman onnellisimpia maita, emme mekään ole vielä valmiita. Paljon työtä on vielä tehtävä, jotta voimme olla mallimaa myös tulevaisuudessa. Näen, että ennen kaikkea Keskustanaisten rooli on oleellinen suomalaisen politiikan tekemisessä. Alla ajatuksiani Keskustanaisista ja siitä millaisen tulevaisuuden näen järjestöllemme.

Rohkeutta
Näkyykö ja kuuluuko Keskustanaiset, keitä he ovat ja mitä he ajattelevat? Keskustanaisilla on ollut paljon hyviä avauksia, mutta niiden ääneen sanominen on jäänyt vaisuksi. Meidän tulee rohkeasti sanoittaa tavoitteemme ja tuoda ajatuksemme esiin. Peesaamalla ja odottelemalla emme kehity emmekä ole houkutteleva järjestö tulevaisuuden vaikuttajille. Järjestömme tarvitsee nyt idearikkaita ja rohkeita johtajia, jotka vievät toimintaa eteenpäin.

Yhteistyötä 
Olemme oma itsenäinen järjestömme ja niin meidän tulee olla jatkossakin. Yksin emme kuitenkaan voi jäädä vaan meidän tulee jatkossakin tehdä yhteistyötä niin puolueen kuin sisarjärjestöjenkin kanssa. Yhteistyö ei kuitenkaan saa rajoittua vain puolueemme sisälle vaan meidän tulee suunnata katsettamme myös omien ympyröidemme ulkopuolelle.

Tulevaisuutta
Keskustanaisilla on pitkän historiansa lisäksi edessään vielä pitkä tulevaisuus, joka tarvitsee tekijänsä. Kokeneena järjestönaisena olen valmis antamaan osaamistani muun muassa viestintään sekä järjestön kehittämiseen. Sen lisäksi, että pidämme huolen nykyisistä jäsenistämme. Meidän tulee löytää työlle myös jatkajia. Jäsenhankintaa tulee tehdä rohkeasti ja jalkautua kentälle. Keskustanaisten tulevaisuus on kiinni järjestömme houkuttavuudesta ja sen eteen aktiivinen yhteydenotto esimerkiksi kuntavaaleissa ehdolla olleille naisille on yksi keino saada järjestöömme uusia jäseniä. 

Kohti tulevaisuutta,
Marjut Lehtonen