Löytävä vanhustyö – apua ja tukea ikäihmisille

08/12/2020 Off By Marjut

Elämme vuoden 2020 loppua, korona on runnellut koko maailmaa ja yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ihmisryhmissä. Huoli ikäihmisten hyvinvoinnista on kasvanut ja olen pohtinut millaista apua ikäihmisille voisi tarjota, kun vaikeimmat ajat ovat vielä edessä. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää 100e palveluseteliä ikäihmisten lumitöitä varten. Lisäksi yli 80 -vuotiaat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin. Nämä nyt parina esimerkkinä. Mainitsemani esimerkit ovat hyviä alkuja ja monipuolisia palveluja tulee kehittää jatkossakin. Olen tässä viime päivinä tutustunut löytävään vanhustyöhön ja näkisin, että myös Oulaisissa olisi syytä pohtia asiaa. 

Löytävää vanhustyötä toteutetaan erilaisin variaatioin Suomessa. Työ on usein suunnattu ikäihmisille, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa tai mahdollisesti kokonaan palvelujen ulkopuolella. Työn tarkoituksena on tavoittaa, ohjata ja tukea ikäihmisiä erilaisten palveluiden pariin. Löytävään vanhustyöhön voi ottaa yhteyttä omainen, tuttava tai naapuri, jolla on huoli iäkkäästä. Myös eri alojen ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä ilmaista huolensa löytävään vanhustyöhön. Ikäihmisen kanssa tehdään luottamuksellista yhteistyötä, jossa lähdetään miettimään ratkaisuja hänen oman elämäntilanteensa parantamiseksi. Löytävässä vanhustyössä tavoitteena on, että ikäihminen näkee ja tunnistaa oman avun tarpeensa ja haluaa ottaa apua vastaan. On tärkeää, ettei palvelu olisi liian raskas vaan sellainen, johon voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ilman häpeän tunnetta.

Meillä on paljon yksinäisiä vanhuksia, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä eikä heillä ole omaisia auttamassa. Ikäihminen löytyy usein vasta sitten, kun oma terveydentila heikkenee eikä enää itse pysty hoitamaan omia asioitaan. Löytävässä vanhustyössä ammattilaiset etsivät apua tarvitsevia ja toimivat tukena vaikeissa hetkissä. Tulevat vuodet ratkaisevat miten SOTE palvelut järjestetään jatkossa. Kaupungin tehtävä on joka tapauksessa huolehtia kuntalaisistaan ja heidän hyvinvoinnista jatkossakin. Siksi esimerkiksi löytävän vanhustyön avulla voidaan ennaltaehkäistä ja arvioida ikäihmisten tilannetta. Mielestäni löytävän vanhustyön mallia olisi syytä selvittää ja kokeilla. Tosiasiat on kuitenkin tunnistettava ja tunnustettava, ikäihmisiä meillä riittää. Siksi onkin tärkeää pohtia erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja miten heitä voitaisiin tukea ja auttaa.