Huoltajakorotus on tärkein opintotuen kehityskohde

19/03/2019 Off By ari

Opintotuen kehittäminen on koulutuspolitiikan kestoaihe. Kehittämisen varaa on, sillä opiskelijoiden sosiaaliturva on niukka. Mielestäni perheellisten opiskelijoiden aseman vahvistaminen on tärkein kehityskohde.

Ajatellaan toisen asteen opiskelijaa, joka on yksinhuoltaja. Hän saa opintorahaa n. 250 euroa kuukaudessa, summa on ollut sama jo pitkään. Lisäksi hän saa asumistuen, esimerkiksi 350 euroa, ja voi nostaa opintolainaa. Lapsilisää tulee yksinhuoltajakorotus huomioiden n. 150 euroa kuukaudessa.

750 euroa ei ole suuri summa kahden hengen vuokran, ruokien ja laskujen maksuun. Siksi on hyvä, että Sipilän hallitus korotti perheellisen opiskelijan sosiaaliturvaa uudella, 75 euron kuukausittaisella huoltajakorotuksella. Tämä ei kuitenkaan riitä.

Suomi oli pitkään ainoa Pohjoismaa, jossa perheellistymistä ei otettu huomioon opintotukijärjestelmässä. Vasta Sipilän hallituksen myötä perheellisiin opiskelijoihin on kiinnitetty myönteistä huomiota.

Syntyvyys on pohjalukemissa. Ero toivotun ja toteutuvan lapsiluvun välillä on suuri. Ihmiset haluaisivat lapsia, mutta eivät niitä hanki. Toimeentulokysymys on yksi syy.

Mikäli huoltajakorotusta nostettaisiin satasella sekä toisen asteen että korkea-asteen opiskelijoille, olisi tämä tuntuva korotus perheellisen opiskelijan sosiaaliturvaan. Tämä on asetettava opintotuen kehittämisen seuraavaksi tavoitteeksi.

Lisäksi perheellisen opiskelijan arkea on helpotettava opintotuen ehtoja muuttamalla. Perheelliselle opiskelijalle pitää sallia pidemmät opintoajat. Opintotuen saamiseksi edellytettävien opintosuoritusten määrä pitää opiskelijavanhempien osalta asettaa pienemmäksi.

Kiistatta rahaa tarvittaisiin opintotuessa moneen eri asiaan. Ehdokkaan on kuitenkin valittava yksi vaihtoehto monista. Arvovalintani on perheellisten opiskelijoiden aseman parannus. Kyse on paitsi opiskelijoista, myös lapsista.