Teemat

Sivistys
Oulainen on paikkakunta, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Koulutusta ja oppimisen paikkoja löytyy jokaiselle kaupunkilaiselle. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Hyvinvointi
Terveyspalveluihin tulee päästä riittävän ajoissa ja niiden tulee säilyä omalla paikkakunnalla. Ikäihmisten tulee saada kunnioittavaa hoitoa ja nuorten tulee päästä mielenterveyspalveluiden pariin ja saada apua.

Kotiseutu
Oulainen on meidän kaikkien koti, jossa palvelut sekä luonto ovat lähellä. Kaupungin tulee olla houkutteleva yrityksille ja uusille asukkaille. Kaupungin imagoa on parannettava ja kehitettävä viestintää nykyaikaisempaan suuntaan.