Löytävä vanhustyö – apua ja tukea ikäihmisille

Elämme vuoden 2020 loppua, korona on runnellut koko maailmaa ja yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ihmisryhmissä. Huoli ikäihmisten hyvinvoinnista on kasvanut ja olen pohtinut millaista apua ikäihmisille voisi tarjota, kun vaikeimmat ajat ovat vielä edessä. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää 100e palveluseteliä ikäihmisten lumitöitä varten. Lisäksi yli 80 -vuotiaat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin. Nämä nyt parina esimerkkinä. Mainitsemani…

By Marjut 08/12/2020 Off

Koe asuminen Oulaisissa, miksi näin?

Tehtiin eilen aika erikoinen päätös kaupunginhallituksessa maanantaina 19.10.2020: Koe asuminen Oulaisissa! Ideana on, että kaupunki tarjoaa Oulaisiin muuttavalle 3kk ilmaista asumista. Tämän kolmen kuukauden aikana asukkaalla on mahdollisuus tutustua alueen parhaisiin palveluihin. Alla pari pointtia miksi tähän lähdettiin! Asukasluku on jo pitkään ollut alavireinen ja monesti kynnys muuttaa ihan oudolle paikkakunnalle on korkea. Tällaisella kokeilulla…

By Marjut 21/10/2020 Off

Tämä maa nousee aina jaloilleen

Uusi vuosikymmen, uusi aika. Tämän vuoden piti olla hyvä vuosi. Piti nauttia huolettomista kesäpäivistä, käydä reissussa ja festareilla. Kukaan ei kuitenkaan osannut odottaa, että sulkeutuisimme useaksi kuukaudeksi koteihimme. Emmekä vieläkään tiedä, mitä tämä kaikki tuo vielä tullessaan. Arki on muuttunut, moni on viettänyt viimeiset kuukaudet kotonaan etätyön merkeissä. Etätyö ei ole enää tavoite tulevaisuudessa vaan…

By Marjut 02/06/2020 Off

Etäopiskeleva nuori: vastuu on nyt sinulla

Eläm­me var­sin poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa. Käyt­töön ote­taan val­mius­la­ki, jon­ka myö­tä Suo­mi sul­kee kou­lun­sa ja ra­joit­taa kan­sa­lais­ten toi­min­taa. Vas­taa­van­lai­neni­lan­ne on ol­lu vii­mek­si Suo­men ol­les­sa so­das­sa, kyl­lä Suo­men ol­les­sa so­das­sa. Suo­men hal­li­tus sul­ki kou­lut, joko siis eh­dit rie­mui­ta vie­lä pi­dem­mäs­tä ke­sä­lo­mas­ta? Pe­laa­mi­ses­ta, pit­kään nuk­ku­mi­ses­ta ja ajas­ta, jon­ka viet­tää ys­tä­vien kans­sa? Si­nut on nyt oh­jat­tu etä­o­pis­ke­luun: mitä se sit­ten…

By Marjut 20/03/2020 Off

Ammattikorkeakoulujen pysyminen alueellamme vaatii yhteistyötä.

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joissa on yli 140 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulujen merkitys on maakunnallisesti tärkeä, sillä jopa 80% valmistuneista jää maakuntaan töihin. Vertailun vuoksi, vastaava luku on Oulun yliopistolla 55%. Ammattikorkeakouluilla on valtava merkitys myös meidän työelämään sekä yritysmaailmaan. AMK osaaminen on sellaista, jota voidaan hyödyntää pienemmissä yrityksissä, jolloin myös he pääsevät osalliseksi tieteellistä kehittelyä…

By ari 04/04/2019 Off

Oppivelvollisuusiän nostaminen on vastuun ottoa meidän nuorista

Oppivelvollisuusiän nostaminen on vastuun ottoa meidän nuorista Mun mielestä meidän pitäisI nostaa meidän oppivelvollisuutta 18 vuoteen. Nostamalla ikää, me saadaan paremmin kiinni meidän nuorista. 16-vuotias ei vielä välttämättä tiedä miksi haluaa opiskella. En määkään tienny. Vaihtoehtona nuorelle on yleensä lukio, ammattikoulu tai jokin valmentava koulutus. Monelle käy niinkin, että ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ei enää haluakkaan…

By ari 26/03/2019 Off

Huoltajakorotus on tärkein opintotuen kehityskohde

Opintotuen kehittäminen on koulutuspolitiikan kestoaihe. Kehittämisen varaa on, sillä opiskelijoiden sosiaaliturva on niukka. Mielestäni perheellisten opiskelijoiden aseman vahvistaminen on tärkein kehityskohde. Ajatellaan toisen asteen opiskelijaa, joka on yksinhuoltaja. Hän saa opintorahaa n. 250 euroa kuukaudessa, summa on ollut sama jo pitkään. Lisäksi hän saa asumistuen, esimerkiksi 350 euroa, ja voi nostaa opintolainaa. Lapsilisää tulee yksinhuoltajakorotus…

By ari 19/03/2019 Off

Ilmainen koulutus on nuoren oikeus.

Toisen asteen suorittaminen on kallista, sillä kulut saattavat nousta yli 2500 euron. Ei olekaan ihme, että jopa yli kolmanneksella nuorista on taloudellisia haasteita suorittaa haluamansa toisen asteen tutkinto. Kaikilla perheillä ei ole varaa tukea nuorta taloudellisesti opinnoissa. Tämä asettaa nuoret epätasa-arvoiseen asemaan. Tällä hallituskaudella linjattu oppimateriaalilisä opintotukeen on tervetullut toimi, mutta ei riittävä. On mentävä…

By ari 02/03/2019 Off

Pohjoiset Keskustanuoret: Sähköautot eivät ole vielä tätä päivää

Vihreät nuoret  ovat linjanneet, että Suomen on luovuttava polttomoottoreista vuoteen 2027 mennessä. Myös SDP linjasi ilmasto-ohjelmassaan polttomoottoreita koskevaa kieltoa, sekä 750 000 sähköauton tavoitetta pikaisella aikataululla. Määrä on jopa 80 000 enemmän kuin liikenne- ja viestintäministeriön joulukuussa asetettu tavoite. SDPn 750 000 sähköautoa käyttäisi noin 8TWh sähköä vuodessa, vertailun vuoksi pelkkä Suomen tuulivoimalla tuotettu sähkö…

By Marjut 28/01/2019 Off

Kiusaaminen otettava keskusteluun kotona ja kouluissa

Kiusaamisesta on puhuttu iät ja ajat, mutta viime päivinä aihe nousi jälleen esiin THL:n kouluterveyskyselyn myötä. Kouluissamme on käytössä KiVa-koulu ja kaiken maailman materiaalit sekä vinkit kuinka kitkeä tämä ikuisia traumoja aiheuttava kiusaamiskulttuuri pois kouluympäristöstä. Materiaalia sekä vinkkejä on, ja niitä hyödynnetään päivittäin kouluissa, mutta tärkeintä olisi kuitenkin kiinnittää huomio lapsiin. Lapset ovat kasvavassa iässä…

By Marjut 19/01/2019 Off